websitetemplate.org

Hjem > Ionosfære > Nordlys

Nordlys

Aurora

Solvinden

solvind, strøm af tynd gas, der hele tiden udstødes fra Solens overflade. Solvinden bevæger sig med overlydshastighed ud gennem Solsystemet og undslipper til sidst til det interstellare rum. Tætheden i solvinden er ca. 10 atomer pr. cm3 i Jordens afstand fra Solen. Totalt mister Solen en masse på ca. 1 mio. t/s.

Solvinden består overvejende af brint og er en totalt ioniseret plasma, dvs. at brintatomernes elektroner er revet løs fra atomkernerne. Pga. ioniseringen er Solens magnetfelt frosset fast i solvinden og bæres med hele vejen ud i Solsystemet. Der forekommer ofte variationer i solvindens tæthed og magnetfelt i takt med aktiviteten på Solens overflade, specielt ved større protuberansudbrud. Effekten af et udbrud kan ofte mærkes på Jorden efter et par døgns forløb, hvor kortbølgekommunikationen forstyrres.
Kaare Lund Rasmussen: solvind i Den Store Danske, Gyldendal.

Solvind og nordlys

 

 

Powered By CMSimple.dk - Design By OZ5HZ Finn Johansen